Voorstelling

Op een rustige dag ergens in 1983 nam de toenmalige directeur van de “Paul Gerardschool”* contact op met enkele van zijn leerkrachten, leden oudercomité en personeelsleden, en opperde het idee om een wandelclub op te richten, analoog naar een aantal door hem reeds gekende wandelverenigingen in de regio.

Spontaan boden enkele krachten hun diensten aan en op 16 december 1983 werd de wandelclub boven het doopvont gehouden. Ze kreeg de naam “Wandelsportvereniging Paul Gerard Beringen. De club sloot aan bij de toenmalige V.W.F. (Vlaamse Wandelfederatie) en kreeg het nr. L 051 en ging later over naar de V.V.R. (Vrije Vlaamse Recreatiesporten).

Enkele markante feiten:

 • 1986 : Organisatie van de Eerste Ondergrondse Wandeltocht op 21 februari,+/- 16 km ondergronds wandelen tussen     
 •          de Mijn van Houthalen en Beringen. Er waren 744 deelnemers
   
 • 1987 : Tweede Ondergrondse met vermelding in het Guinness Book Of Records. Onder het oog van gerechtsdeurwaarder,
 •             Dhr Smeets, wandelden de 747 deelnemers 16,85 Km ondergronds en deden hier 08u35min32sec over.
   
 • 1988 : Derde en laatste Ondergrondse met 854 deelnemers.
   
 • 1998 : Organisatie van de Limburgse Provinciale Wandeldag in Stal-Koersel met ongeveer 5.000 deelnemers.
   
 • 2008 : De Nationale VVRS Wandeldag in de school waar de club is opgericht met  5.168 deelnemers.

  

Nu organiseren we 8 wandelingen per jaar en krijgen gemiddeld, op jaarbasis, meer dan 8.000 deelnemers over de vloer.

* Paul Gerardschool is een school gesticht door een mijningenieur met de bedoeling om kinderen van mijnwerkers met leermoeilijkheden een kans te geven op degelijk onderwijs.